מתי צריך לשלם השתתפות עצמית בביטוח רכב וכמה זה עולה

רכישת ביטוח רכב נועדה להגן על הנהג ו/או הבעלים מפני הוצאות כספיות כבדות ולא צפויות, הנוגעות לשימוש ברכב. על מנת להכיר את נושא ההשתתפות העצמית בתחום ביטוח הרכב, חשוב להכיר את סוגי הביטוחים האפשריים והכיסויים אותם הם מספקים.

מדור שיווקי 01 ביול, 2021
מאזדה 3, צילום: אתר unslash

ביטוח חובה
ביטוח חובה הוא ביטוח אשר רכישתו מחויבת על פי חוק, כל בעלים של רכב מנועי בישראל. רכישת ביטוח החובה חלה על בעל הרכב, אולם באחריות כל נוהג ברכב מנועי לוודא כי לרכב רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף.

נסיעה ללא ביטוח חובה – חלקו העיקרי של כל ביטוח רכב – היא עבירה על החוק. ביטוח חובה מספק כיסוי מפני נזקי גוף לכל המעורבים באירוע תאונתי ברכב המבוטח: הנהג, נוסעים נוספים, נהג ונוסעים ברכב אחר המעורב בתאונה ואף הולכי רגל.

ביטוח צד ג'
ביטוח צד ג' הוא ביטוח מקבוצת ביטוחי הרכוש. ביטוח זה יכסה נזקים שנגרמו לצד שלישי על ידי הרכב המבוטח, ובאחריותו. במקרה של פגיעה ברכב אחר, או ברכוש וציוד נייח (תמרור, חומה, גדר, אופניים חשמליים חונים), הביטוח יכסה את עלות הנזק עד לתקרה שנקבעה.

ביטוח מקיף
ביטוח מקיף הוא למעשה הרחבה לביטוח מצד ג', וכולל מלבד הכיסוי לצד שלישי, גם כיסוי מפני נזקים אשר נגרמו לרכב המבוטח, ללא כל תלות בשאלת האשמה בתאונה. ביטוח מקיף יכסה נזקים שנגרמו באירוע אונתי, נזקי טבע ואחרים, כמו גם מקרה של גניבת הרכב.

השתתפות עצמית
השתתפות עצמית היא תשלום חלקו של הלקוח במקרה של תביעת ביטוח, בסכום אשר נקבע מראש. ההשתתפות העצמית תצוין בפוליסה בסכום, ולא באחוזים, ועל כן מומלץ להפעיל את הביטוח ולתבוע אותו, רק במקרים בהם ערך הנזק עולה על ערך ההשתתפות העצמית.

השתתפות עצמית תקפה רק במקרה של תביעות כנגד ביטוחי רכוש: ביטוח צד ג' וביטוח מקיף. בכל מקרה של תביעות נזקי גוף – לא נדרשת השתתפות עצמית, של אף אחד מן הגורמים המעורבים.

המקרים בהם נדרשת השתתפות עצמית:

⦁ פגיעה בצד שלישי – פגיעת הרכב המבוטח ברכב/רכוש מצד שלישי, באחריות הרכב המבוטח.
⦁ נזק לרכב המבוטח – פגיעה ונזק לרכב המבוטח אשר נגרם עקב אירוע תאונתי ובאשמת הנוהג בו.
⦁ גניבת הרכב – גניבת הרכב המבוטח בביטוח מקיף.

אירוע תאונתי באשמת נהג ברכב אחר
כאשר מתרחשת תאונה בה נפגע הרכב, והאחריות לתאונה נופלת על רכב נוסף המעורב בה, אין לתבוע את חברת הביטוח של הרכב שלכם, כי אם את חברת הביטוח של הרכב האחראי והאשם בתאונה. כאשר קיימת מחלוקת בנוגע לאחריות ולאשמה בתאונה – ההכרעה תהיה של משטרת התנועה.

חשוב לדעת כי במקרים רבים חברות הביטוח מגדירות גם רכב שנפגע שלא באשמתו כאשם תורם, ומבקשות לקזז עד 25% מן הפיצוי המגיע לו בשל כך. אין חובה להסכים לדרישת חברת הביטוח, ובמקרה של חוסר הסכמה ניתן ליישב את הנושא בערכאות משפטיות.

מדוע לא לתבוע את חברת הביטוח שלי באירוע שלא התרחש באשמתי?
רבים מבקשים לקצר הליכים ולתבוע את הביטוח שרכשו, במקום להיכנס לשאלת האחריות והאשמה. חשוב לדעת כי במקרה ותתבעו את חברת הביטוח במקרה כזה, שלא לצורך, תספגו הן את ההשתתפות העצמית והן את העלייה במחיר הפוליסה במועד החידוש.

מהי השתתפות עצמית מדורגת
השתתפות עצמית מדורגת נקבעת בפוליסה שמתייחסת לאפשרות של יותר מתביעת ביטוח אחת במהלך תקופת הביטוח. במקרה כזה, ערך ההשתתפות העצמית יילך ויעלה ככל שירבו התביעות.

האם ניתן להימנע מתשלום השתתפות עצמית
עלות ההשתתפות העצמית עומדת על בין כמה מאות שקלים לכמה אלפי שקלים, על פי ערך הרכב והפוליסה. בחלק מתכניות הביטוח ניתן לרכוש כיסוי לביטול השתתפות עצמית – שימנע את הצורך בתשלום בעת אירוע ביטוחי.

אנחנו גם ב-Facebook

Facebook Pagelike Widget