RECALL ל-48,488 רכבי מאזדה 3 בישראל

דלק מוטורס, יבואנית רכבי מאזדה, מודיעה על קריאה חוזרת (RECALL) ל- 48,488 רכבי מאזדה 3 מהדור הראשון ששווק בישראל (BK)

ששי כהן 19 ביול, 2021
mazda-3-2004-Side

הקריאה החוזרת נועדה למנוע חשש שהסמל / הלוגו שעל גבי כיסוי כרית אוויר הנהג עלול להתפרק בעת פתיחת כרית אוויר.

במסגרת הקריאה החוזרת תבוצע החלפת כיסוי כרית אוויר הנהג בהתאם להוראות היצרן.

זמן עבודה משוער: כשעה.

הודעה כתובה תשלח בדואר ישראל עם הגעת החלפים המשופרים לכל בעלי הרכבים הרלוונטיים.

לבדיקה האם מספר הרישוי כלול בהוראה ניתן לבדוק באתר www.mazda.co.il או להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 08-9139995.

התיקון יתבצע ללא תשלום במרכזי השירות המורשים לטיפול ברכבי מאזדה מטעם דלק מוטורס. ניתן לקבל את רשימת מרכזי השירות בפנייה למוקד שירות הלקוחות או שפרטיהם פורטו לעיל. יש לתאם מראש מול מרכז השירות את מועד ביצוע העבודה. 

 

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את "הקריאה החוזרת" תוך 6 חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב וכן עפ"י תקנה 306 (ג) לא יוכל בעל הרכב לבצע העברת בעלות.

אנחנו גם ב-Facebook

Facebook Pagelike Widget